dnes je 7.12.2021

Input:

Zrušenie a odvolanie Rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia v zmysle § 18 ZDP a vplyv COVID-19 (v zmysle pokynu OECD k vplyvom pandémie COVID-19 na transferové ceny)

29.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.155 Zrušenie a odvolanie Rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia v zmysle § 18 ZDP a vplyv COVID-19 (v zmysle pokynu OECD k vplyvom pandémie COVID-19 na transferové ceny)

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Pri zistení nesplnenia kritických predpokladov v Rozhodnutí by daňovníci, ako aj daňové správy mali reagovať na vzniknutú situáciu. Táto reakcia môže mať formu revízie, zrušenia alebo odvolania Rozhodnutia.


Otázka:

Kedy by bolo výhodné zrušenie alebo odvolanie Rozhodnutia?

Odpoveď:

V súvislosti s pandémiou COVID-19 existujú dve situácie, ktoré môžu viesť k zrušeniu Rozhodnutia, keď je preukázané, že v roku 2020:

  1. došlo k závažnému porušeniu kritických predpokladov v Rozhodnutí dôsledkom zmeny ekonomických podmienok alebo
  2. daňovník závažne nedodržal