dnes je 28.11.2022

Input:

Zoznam skratiek

31.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.3 Zoznam skratiek

Zdroj: Verlag Dashöfer

Zoznam použitých skratiek v on-line lexikóne:

CP   cenné papiere   
DPH   daň z pridanej hodnoty   
DZC   daňová zostatková cena   
FO   fyzická osoba   
HM   hmotný majetok   
   jednoduché účtovníctvo   
NDP   neobmedzená daňová povinnosť   
NM   nehmotný majetok   
ODP   obmedzená daňová povinnosť   
PO   právnická osoba   
   podvojné účtovníctvo   
SP   stála prevádzkareň   
z.n.p.   v znení neskorších predpisov   
ZDP   zákon o dani z príjmov   
ZZDZ   zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia