dnes je 22.2.2024

Input:

Komentár k ZDP § 52z - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.28 Komentár k ZDP § 52z - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Ing. Ján Mintál


Ustanovenia § 11 ods. 10 až 13 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použijú po prvýkrát pri vykonaní ročného zúčtovania a pri podávaní hlásenia za zdaňovacie obdobie 2014 a pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2014.