dnes je 29.1.2023

Input:

Komentár k ZDP § 52u Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2013

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.26 Komentár k ZDP § 52u Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2013

Ing. Ján Mintál


(1) UstanoveniaPAR. 30a predpisu účinného od 1. mája 2013 sa použijú na daňovníka, ktorému bolo od 1. mája 2013 vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa osobitného predpisu120a) obsahujúce úľavu na dani; taký daňovník nesmie súčasne uplatňovať úľavu na dani podľa zákona č. 366/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov, PAR. 30a predpisu účinného do 30. apríla 2013 alebo PAR. 30b a úľavu na dani podľa PAR. 30a predpisu účinného od 1. mája 2013.

(2) Ak daňovník pokračuje po 1. máji 2013 v uplatňovaní úľavy na dani podľa zákona č. 366/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov, PAR. 30a predpisu účinného do 30. apríla 2013 alebo PAR. 30b a súčasne mu vznikne možnosť uplatňovať úľavu na dani podľa PAR. 30a predpisu účinného od 1. mája 2013, môže začať