dnes je 2.12.2023

Input:

Komentár k ZDP § 52c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2007

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.9 Komentár k ZDP § 52c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2007

Ing. Ján Mintál


§ 52c

(1) Ustanovenia PAR. 17 ods. 25 a PAR. 20 ods. 20 v znení účinnom od 1. marca 2007 sa použijú po prvýkrát pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie ukončené v roku 2007, podanom po 28. februári 2007.

(2) Ustanovenie PAR. 50 ods. 5 v znení účinnom od 1. marca 2007 sa použije po prvýkrát pri poukazovaní podielu zaplatenej dane prijímateľom, ktorí sú zapísaní do zoznamu prijímateľov v roku 2007.