dnes je 16.7.2024

Input:

Zadanie k prípadovej štúdii - malá účtovná jednotka - Spoločnosť KONVALINKA, s. r. o.

12.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1 Zadanie k prípadovej štúdii – malá účtovná jednotka - Spoločnosť KONVALINKA, s. r. o.

Ing. Alena Zábojová


Spoločnosť KONVALINKA, s. r. o., IČO 58 897 502, zapísaná v obchodnom registri OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 89466/B, so sídlom Záhradná 12, 850 62 Bratislava, má dvoch spoločníkov a štatutárov Ing. Petra Peletku a RNDr. Pavlínu Peletkovú. Ing. Peter Peletka má 63 % podiel na základnom imaní spoločnosti a RNDr. Pavlína Peletková 27  % podiel na základnom imaní spoločnosti. U obidvoch spoločníkov ide o priamy podiel, pričom Ing. Peletka uskutočnil obchodnú transakciu so spoločnosťou a RNDr. Peletková neuskutočnila žiadne obchodné transakcie so spoločnosťou.

Spoločnosť KONVALINKA, s. r. o. má 85 % majetkovú účasť v spoločnosti NOKVALINA, s. r. o. Ide o priamy podiel, medzi spoločnosťami boli uskutočnené vzájomné transakcie.

Spoločnosť sa