dnes je 16.7.2024

Input:

Vzor skrátenej transferovej dokumentácie

31.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor skrátenej transferovej dokumentácie

Ing. Alena Zábojová


Stiahnuť vzor

(Uvedený vzor skrátenej transferovej dokumentácie je použiteľný pre zdaňovacie obdobie roku 2017, ako aj pre rok 2018. V roku 2018 možno už využiť aj zostavenie skrátenej dokumentácie vo forme prílohy k usmerneniu MF SR č. MF/019153/2018-724. Tento vzor skrátenej dokumentácie v našich materiáloch zachovávame z dôvodu toho, že ak daňovník z akýchkoľvek dôvodov nemal za rok 2017 spracovanú transferovú dokumentáciu, musí postupovať ešte podľa usmernenia MF SR č. MF/014283/2016-724). Vzhľadom na to, že rok 2017 môže byť daňovou správou kontrolovaný až do roku 2023, stále bude uvedený vzor aktuálny).

Dokumentácia o metóde transferového oceňovania (Nezáväzný vzor v rozsahu skrátenej dokumentácie)

1. Úvodné informácie

Daňový subjekt: VANILKA, s. r. o., Cukríková 14, 850 62 Bratislava

Predmet: Dokumentácia o metóde