dnes je 3.10.2022

Input:

Vznik stálej prevádzkarne

30.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.101 Vznik stálej prevádzkarne

Ing. Alena Zábojová


Zadanie:

Slovenskí zamestnanci pracovali pre rakúskeho zamestnávateľa na území Rakúska. Pričom do zamestnania dochádzali každý deň z územia SR. Po vyhlásení pandémie COVID-19 zamestnávateľ povolil zamestnancom zo Slovenska, aby pracovali zo svojho bydliska tzv. „home office“.

Je možné, že uvedení pracovníci pracujúci na území SR pre zahraničného zamestnávateľa so sídlom v Rakúsku vytvoria svojmu zamestnávateľovi stálu prevádzkareň na území SR?

Odpoveď:

Pokiaľ ide o potenciálny vznik stálej prevádzkarne podniku (zamestnávateľa), usmernenie OECD objasňuje, že výnimočná a dočasná zmena miesta, kde cezhraniční pracovníci vykonávajú svoje zamestnanie z dôvodu krízy súvisiacej s Covid-19, prostredníctvom práce na diaľku alebo práce z domu (tzv. home office), by nemala mať vplyv na určenie vzniku SP. Konkrétnejšie, práca z domu by vo väčšine prípadov nemala