dnes je 27.5.2024

Input:

Vypracovaná dokumentácia o metóde transferového oceňovania - právnická osoba - základná dokumentácia

12.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.4.1 Vypracovaná dokumentácia o metóde transferového oceňovania – právnická osoba – základná dokumentácia

Ing. Alena Zábojová


Stiahnuť dokument

Základná dokumentácia za zdaňovacie obdobie 2023

1/ Účel dokumentácie

Usmernenie Ministerstva Financií SR č. MF/020061/2022-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 17 ods. 7 § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov určuje obsah dokumentácie o použitej metóde na účely zistenia rozdielu cien alebo podmienok v kontrolovaných transakciách, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných vzťahoch (nazývaná ako „dokumentácia o metóde ocenenia“).

2/ Úvodné informácie - identifikácia daňovníka

Obchodné meno:  FANEKO, s. r. o., zapísaná v obch. registri OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 25950/B (ďalej len daňovník)