dnes je 11.8.2022

Input:

Výber správnej oceňovacej metódy

17.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4 Výber správnej oceňovacej metódy

Ing. Alena Zábojová

Nie je jednoznačne daná hierarchia metód transferového oceňovania, čo v podstate znamená že vhodnosť metódy závisí od okolností konkrétneho prípadu. Zároveň nie je potrebné do hĺbky skúmať vhodnosť použitia všetkých metód transferového oceňovania.

Na výber najvhodnejšej metódy vplýva:

  • - Podstata kontrolovaných transakcií (stanovená funkčnou analýzou)
  • - Dostupnosť porovnateľných nezávislých údajov
  • - Stupeň porovnateľnosti kontrolovanej a nekontrolovanej transakcie
  • - Silné a slabé stránky každej metódy TO
  • - Iné relevantné skutočnosti.

Nižšie uvádzame metódy, ktoré môžu byť vhodné pre predaj vlastných výrobkov, pre distribúciu (predaj tovaru), služby, financovanie a licencie.

Pri transakcii predaj vlastných výrobkov je vhodná:

  • Metóda nezávislej trhovej ceny za podmienky, že je dostupná obvyklá cena za porovnateľný produkt.

  • Metóda zvýšených