dnes je 23.9.2023

Input:

Variantné riešenie oceňovania nehmotného majetku podľa smernice OECD - príklad č. 1

22.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.106 Variantné riešenie oceňovania nehmotného majetku podľa smernice OECD – príklad č. 1

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

PREMENA je materskou spoločnosťou skupiny nadnárodných podnikov. Spoločnosť SITNO je stopercentne vlastnenou dcérskou spoločnosťou spoločnosti PREMENA a členom jej skupiny. Spoločnosť PREMENA v rámci podpory svojich podnikateľských činností financuje činnosti výskumu a vývoja a vykonáva priebežné funkcie spojené s výskumom a vývojom. V prípade, že dané vykonávané funkcie vedú k patentovým vynálezom, je praxou skupiny PREMENA previesť všetky práva k týmto vynálezom na spoločnosť SITNO, s cieľom centralizovať a zjednodušiť administratívu spojenú s prihlasovaním patentov. Všetky zápisy patentov sú vedené a spravované pod menom spoločnosti SITNO. Spoločnosť SITNO zamestnáva na administratívnu činnosť spojenú s patentmi iba troch