dnes je 3.10.2022

Input:

Uvádzanie závislých transakcií v tabuľke I daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

25.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.99 Uvádzanie závislých transakcií v tabuľke I daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

Ing. Alena Zábojová


Zadanie:

Spoločnosť BENELA, s. r. o., mala v roku 2021 nasledovné transakcie so závislými osobami:

výnos z prijatých podielov na zisku v dcérskej spoločnosti,

 výnos z predaja podniku zúčtovaný na účte 648 (vyradenie záväzkov, ktoré sú súčasťou predávanej časti podniku + predajná cena).

Hodnota uvedených transakcií nebola významného charakteru.


Otázka:

Je spoločnosť povinná uvádzať hodnotu uvedených transakcií v tabuľke I daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb za rok 2021?

Odpoveď

Vychádzajúc z textu tlačiva daňového priznania a poučenia na jeho vyplnenie a tiež z obsahu ekonomických pojmov, ktoré boli pri tvorbe obsahu a rozsahu údajov uvádzaných v tabuľke I tohto tlačiva použité, informácie o výnosoch