dnes je 23.5.2022

Input:

Úplná dokumentácia o transferovom oceňovaní

17.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4 Úplná dokumentácia o transferovom oceňovaní

Ing. Alena Zábojová

Úplná dokumentácia sa vedie o:

  1. významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je povinný vykazovať výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo
  2. cezhraničnej kontrolovanej transakcii alebo skupine cezhraničných kontrolovaných transakcií, ktoré je možné zlúčiť, ak hodnota tejto transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií za zdaňovacie obdobie presiahla 10 000 000 eur.
  3. Významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu
  4. Kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia
  5. Kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada o úpravu základu dane okrem úprav základu dane z príjmov vo vzťahu k tuzemských