dnes je 16.7.2024

Input:

Transferové oceňovanie v praxi - použitie metód transferového oceňovania

12.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2 Transferové oceňovanie v praxi – použitie metód transferového oceňovania

Ing. Peter Horniaček; Ing. Alena Zábojová

V predchádzajúcom príspevku sme si v skratke priblížili podstatu transferového oceňovania (ďalej len „TO”), princíp nezávislého vzťahu a vzťah závislosti medzi daňovými subjektmi podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”). Rozšírením pravidiel TO v ZDP od 1. 1. 2015 aj na tuzemské závislé osoby prišlo k výraznému rozšíreniu pôsobnosti tohto inštitútu na veľký počet daňových subjektov. Z tohto dôvodu je dôležité poznať a identifikovať obchodné transakcie medzi závislými osobami, tzv. kontrolované transakcie.

Neoddeliteľnou súčasťou problematiky TO je určenie prípadného rozdielu v ocenení medzi kontrolovanou transakciou (transakcia medzi závislými osobami) a