dnes je 1.7.2022

Input:

Transferové oceňovanie a skrátená dokumentácia

17.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Transferové oceňovanie a skrátená dokumentácia

Ing. Alena Zábojová

Transferové oceňovanie slúži ako jeden z nástrojov na zabránenie úniku ziskov vyprodukovaných v jednej krajine do iných krajín, a to predovšetkým v súvislosti rastom globalizácie. V našej krajine sa venuje tejto problematike primeraná pozornosť, najmä so zvyšujúcim sa podielom zahraničného kapitálu a príchodom nadnárodných spoločností. S účinnosťou od 1. 1. 2015 sa však pravidlá transferového oceňovania, ktoré sa do 31. 12. 2014 používali len na zahraničné závislé osoby, rozšírili aj na tuzemské závislé osoby. Dôvody na presun ziskov z jednej spoločnosti do druhej sú aj vnútroštátne, a to hlavne z dôvodu započítania strát, odlišného daňového režimu aj medzi domácimi subjektmi (napr. rozdiely medzi sadzbou dane u fyzických a právnických osôb, odlišnosti u spoločností, ktoré čerpajú investičné stimuly), vyhýbanie sa