dnes je 15.7.2024

Input:

Tlačivo daňového priznania dane z príjmov právnických a fyzických osôb a transferové oceňovanie

17.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5 Tlačivo daňového priznania dane z príjmov právnických a fyzických osôb a transferové oceňovanie

Ing. Alena Zábojová

Právnické osoby

V prípade, že závislé osoby (právnické) si v kontrolovaných transakciách dohodnú inú ako trhovú cenu, prípadný zdaniteľný rozdiel (zvýšenie hospodárskeho výsledku), je potrebné uviesť na riadku 110 v tlačive daňového priznania pre PO. V prípade znižovania hospodárskeho výsledku sa suma uvádza na r. 290. Celkový objem závislých transakcií, ktoré sú zahrnuté v hospodárskom výsledku na r. 100 sa uvádza aj v daňovom priznaní PO pod bodom I - Transakcie závislých osôb podľa § 2 písm. n) ZDP.

Vyplnenie pomocnej tabuľky I – Transakcie závislých osôb v daňovom priznaní k dani z príjmov PO

Tabuľku I daňového priznania k dani z príjmov PO – Transakcie závislých osôb podľa § 2 písm. n) ZDP vypĺňa PO vtedy, ak v