dnes je 25.9.2023

Input:

Sumarizácia vykonania ročného zúčtovania dane

13.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:12:39

Kapitoly videa

Pripomenieme si lehoty a termíny pri realizácii ročného zúčtovania za rok 2022. Zároveň si prejdeme komu môžeme ročné zúčtovanie dane pracovať a kto musí podávať daňové priznanie. Prejdeme si vyplnenie žiadosti o ročné zúčtovanie dane so zameraním na uplatnenie odpočítateľných častí základu dane a daňových bonusov. V závere si vysvetlíme povinnosti v súvislosti s informáciou a vykonaní zúčtovania zamestnancom , ročným hlásením dane.

Lektor

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.