dnes je 23.9.2023

Input:

Skrátená transferová dokumentácia (vo forme internej smernice)

12.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1 Skrátená transferová dokumentácia (vo forme internej smernice)

Ing. Alena Zábojová


(Uvedený vzor skrátenej transferovej dokumentácie je použiteľný pre zdaňovacie obdobie roku 2017, ako aj pre rok 2018. V roku 2018 možno už využiť aj zostavenie skrátenej dokumentácie vo forme prílohy k usmerneniu MF SR č. MF/019153/2018-724. Nižšie uvedený vzor skrátenej dokumentácie v našich materiáloch zachovávame z dôvodu toho, že ak daňovník z akýchkoľvek dôvodov nemal za rok 2017 spracovanú transferovú dokumentáciu, musí postupovať ešte podľa usmernenia MF SR č. MF/014283/2016-724). Vzhľadom na to, že rok 2017 môže byť daňovou správou kontrolovaný až do roku 2023, stále bude uvedený vzor aktuálny).

Na stiahnutie

Názov organizácie:    
Poradové číslo smernice:    
Dátum vyhotovenia internej smernice:    
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá: