dnes je 29.5.2020

Input:

Rozšírenie oslobodených nepeňažných plnení plynúcich zamestnancom zo sociálneho fondu

1.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.18 Rozšírenie oslobodených nepeňažných plnení plynúcich zamestnancom zo sociálneho fondu

Ing. Peter Horniaček

Národná rada SR na svojom rokovaní dňa 18.6.2019 schválila v prvom čítaní a posunula na ďalšie rokovanie návrh novely zákona o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií SR. Predpokladaná účinnosť novely zákona o dani z príjmov je postupná v závislosti od opatrenia, a to od roku 2020, 2021 alebo 2022. Návrh novely obsahuje nielen spresňujúce body, ktoré reagujú na prax, ale prináša pre daňovníkov aj viacero noviniek v zdanení. Zmenou v prospech zamestnancov, ktorou predkladateľ, je rozšírenie oslobodených nepeňažných plnení na strane zamestnanca, ktorých zdrojom je sociálny fond.

Takýmto novým typom nepeňažného plnenia sú príspevky zo sociálneho fondu na lekársku preventívnu prehliadku, poskytovanú nad rámec zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o pozitívne vnímané opatrenie, ktorým zamestnávateľ podporí účasť zamestnancov na lekárskych preventívnych prehliadkach a efektívnym a účinným spôsobom bude u zamestnancov