dnes je 27.5.2024

Input:

Predloženie transferovej dokumentácie správcovi dane za rok 2020

5.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4 Predloženie transferovej dokumentácie správcovi dane za rok 2020

Ing. Peter Horniaček, Ing. Alena Zábojová

O požitej metóde transferového oceňovania (ďalej len „TO“) je podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP) daňovník povinný viesť dokumentáciu, t. j. transferovú dokumentáciu. Jej minimálny obsah je počnúc rokom 2015 stanovovaný v usmerneniach Ministerstva Financií SR. Aktuálne je platné usmernenie MF SR č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 ZDP.

Predloženie transferovej dokumentácie správcovi dane a jej uchovávanie

Transferová dokumentácia sa musí vypracovať za každú kontrolovanú transakciu samostatne, príp. spoločne za skupinu transakcií. Spravidla sa vedie za príslušné zdaňovacie obdobie, a ak nepríde k zmenám s vplyvom na ocenenie