dnes je 11.8.2022

Input:

Predaj hnuteľnej veci medzi rodinnými príslušníkmi

13.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.7 Predaj hnuteľnej veci medzi rodinnými príslušníkmi

Ing. Alena Zabojová

Zadanie:

Pani Finkotová, ktorá má len príjmy zo závislej činnosti (nepodnikateľka) predala svojej sestre (tiež nepodnikateľke) osobný motorový čln za cenu nižšiu ako je cena obvyklá na trhu.


Otázka:

Vzniká tejto fyzickej osobe povinnosť rozdiel ceny oproti cene obvyklej na trhu z predaja osobného motorového člna dodaniť v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za príslušné zdaňovacie obdobie, keďže obchodná transakcia sa vykonala medzi blízkymi osobami?

Odpoveď:

Ide o obchodnú transakciu medzi blízkymi osobami, ktoré nevykonávajú podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, teda obidve zmluvné strany sú fyzické osoby - nepodnikatelia. Príjem z predaja osobného motorového člna zaraďujeme do ostatných príjmov zdaňovaných podľa § 8 ZDP. Tieto fyzické osoby nie sú povinné upravovať základ