dnes je 16.7.2024

Input:

Povinnosť transferovej dokumentácie za zdaňovacie obdobie roku 2019 a nasledujúcich

12.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3 Povinnosť transferovej dokumentácie za zdaňovacie obdobie roku 2019 a nasledujúcich

Ing. Alena Zábojová

Úplná, základná a skrátená dokumentácia sa za rok 2021 vedie podľa usmernenia MF SR č. MF/019153/2018-724 (ďalej len usmernenie), ktoré stanovuje okruh daňovníkov, ako aj to, aký druh dokumentácie majú viesť.

Usmernenie stanovuje nasledovné typy dokumentácie transferového oceňovania:

1. Úplná dokumentácia, ktorá obsahuje všeobecnú dokumentáciu a špecifickú dokumentáciu.

2. Základná dokumentácia, ktorá obsahuje všeobecnú dokumentáciu a špecifickú dokumentáciu.

3. Skrátená dokumentácia má formu tlačiva, ktoré je uvedené ako príloha k usmerneniu.

Všeobecná dokumentácia pri úplnej a základnej dokumentácii obsahuje informácie o skupine spoločností (zostavuje sa na úrovni materských spoločností).

Špecifická dokumentácia pri úplnej a základnej