dnes je 26.1.2021

Input:

Použitie metód transferového oceňovania

15.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.111 Použitie metód transferového oceňovania

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

V zmysle zákona o dani z príjmov ako aj smernice OECD sú definované viaceré metódy stanovovania transferových cien. Metóda nezávislej trhovej ceny (CUP), metóda následného predaja (R-), metóda zvýšených nákladov (C+), metóda delenia zisku (PSM), metóda čistého obchodného rozpätia (TNMM).


Ktoré metódy je vhodné použiť pri predaji vlastných výrobkov, pri distribúcii (predaji tovaru), pri službách, pri finančných operáciách, pri transakciách s licenciami?

Odpoveď:

Vychádzajúc zo smernice OECD (posledné znenie z roku 2017) pre vyššie uvedené typy transakcií sú odporúčané nasledovné metódy ocenenia:

1/ Predaj vlastných výrobkov.

Odporúčaná je metóda CUP (dostupnosť obvyklej ceny za porovnateľný produkt) a C+ (obvyklá cena za porovnateľný produkt nie je dostupná).

2/ Distribúcia (predaj tovaru).

Odporúčaná je metóda CUP (dostupnosť obvyklej ceny za porovnateľný produkt), R- (obvyklá cena za porovnateľný produkt nie je dostupná),