dnes je 3.10.2022

Input:

Posudzovanie závislosti osôb v priebehu zdaňovacieho obdobia

25.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.97 Posudzovanie závislosti osôb v priebehu zdaňovacieho obdobia

Ing. Alena Zábojová


Zadanie:

Spoločnosť INVESTAM, a. s., v priebehu zdaňovacieho obdobia uskutočnila významnú transakciu so závislou osobou. Ku koncu zdaňovacieho obdobia už táto závislá osoba nebola súčasťou skupiny, čiže prestala byť závislou osobou vo vzťahu k spoločnosti INVESTAM, a. s.


Otázka:

Je povinnosťou pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby postupovať podľa § 17 ods. 5 ZDP zákona o dani z príjmov aj v tomto prípade, keď na konci zdaňovacieho obdobia už nejde o závislú osobu?

Odpoveď:

Posudzovanie, či fyzická alebo právnická osoba je voči inej fyzickej alebo právnickej osobe závislou, je potrebné viazať na časový moment realizácie vzájomného obchodného vzťahu. Je preto nepodstatné, či napr. k 31. 12. príslušného roku prepojenie osôb stále trvá alebo či už skončilo,