dnes je 3.10.2022

Input:

Pokuty za transferové oceňovanie a ich druhy

25.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.96 Pokuty za transferové oceňovanie a ich druhy

Ing. Alena Zábojová


Zadanie:

Spoločnosť Premia, s. r. o., mala v roku 2022 na území SR viacero závislých osôb, či už právnických (iné a. s. a s. r. o.), ako aj fyzických osôb.


Otázka:

Spoločnosť nemá spracovanú transferovú dokumentáciu. Aké pokuty jej hrozia a aká je výška takejto pokuty?

Odpoveď:

Výška pokuty za transferové oceňovanie je upravená predovšetkým v zákone č. 563/2003 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „daňový poriadok“). Okrem neho je výška pokuty za transferové oceňovanie v súvislosti s osobitnými situáciami upravená aj zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“).

 Najčastejšie pokuty za transferové oceňovanie môžu byť nasledovné:

pokuta za nevypracovanie transferovej dokumentácie,

pokuta za nezvýšenie základu