dnes je 16.7.2024

Input:

Podporné informácie pre účely spracovania dokumentácie o metóde transferového oceňovania v mikroúčtovnej jednotke

12.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.3.1 Podporné informácie pre účely spracovania dokumentácie o metóde transferového oceňovania v mikroúčtovnej jednotke

Ing. Alena Zábojová


Stiahnuť dokument

Obsah transferovej dokumentácie o použitej metóde stanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky osobitným predpisom, ktorým je usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020061/2022-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 17 ods. 7 § 18 ods. 1 ZDP (ďalej len usmernenie MF SR). V zmysle tohto predpisu vedú daňovníci skrátenú transferovú dokumentáciu, základnú transferovú dokumentáciu alebo úplnú transferovú dokumentáciu.

Dokumentácia sa pripravuje v rozsahu: úplná, základná, skrátená a v niektorých prípadoch postačuje aj riadne vyplnené daňové priznanie.

Usmernenie pracuje s pojmami ako významná transakcia, cezhraničná transakcia