dnes je 16.7.2024

Input:

Podklady k dokumentácii o metóde transferového oceňovania - organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby

12.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.6.1 Podklady k dokumentácii o metóde transferového oceňovania – organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby

Ing. Alena Zábojová


Stiahnuť dokument

1.Účel zhromaždenia informácií

Usmernenie Ministerstva Financií SR č. MF/020061/2022-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 17 ods. 7 a § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov určuje obsah dokumentácie o použitej metóde na účely zistenia rozdielu cien alebo podmienok v kontrolovaných transakciách, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných vzťahoch (nazývaná ako „dokumentácia o metóde ocenenia“).

2.Úvodné informácie identifikácia daňovníka

Obchodné meno:    INTERNET MEDIA, LTD – organizačná zložka,  zapísaná v obch. registri OS BA I, oddiel Po, vložka č.3727/B(ďalej len daňovník)