dnes je 25.9.2023

Input:

Novinky v problematike DPH v roku 2023

14.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:25

Kapitoly videa

Vo webinári je rozoberaná problematika zmien zákona o DPH, ktorých účinnosť nastala od 1. januára 2023, napríklad v súvislosti so zmenou definície nevymožiteľnej pohľadávky, povinnosťou opravy odpočítanej dane na strane odberateľa, alebo zrušení povinnosti registrácie v prípade vykonávania ekonomických činností podľa § 37-39 zákona o DPH. Rovnako je predstavená schválená zmena zákona o DPH v nadväznosti povinnosti poskytovateľov platobných služieb s účinnosťou od 1. januára 2024.

Lektor

Ing. Zuzana Sidorová

Ing. Zuzana Sidorová

Je absolventkou Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave, certifikovaný daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. V oblasti daňového poradenstva pôsobí viac ako 10 rokov. Špecializuje sa na slovenské aj medzinárodné daňové právo, transferové oceňovanie, daň z príjmov právnických osôb, DPH a v neposlednom rade aj daňové kontroly. V poslednom období sa venuje aj publikačnej činnosti, a taktiež interným školeniam v malých tímoch.