dnes je 16.7.2024

Input:

Nová Smernica OECD o transferovom oceňovaní

30.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.27 Nová Smernica OECD o transferovom oceňovaní

Ing. Alena Zábojová

Dňa 10. Júla 2017 OECD vydalo nové aktualizované znenie Smernice k transferovému oceňovaniu pre nadnárodné spoločnosti a daňové správy. Zapracované zmeny sú významné v celosvetovom meradle, nakoľko Smernica OECD predstavuje hlavný a najuznávanejší zdroj usmernení v oblasti transferového oceňovania.

Do nového znenia boli zapracované hlavne zmeny, ktoré boli schválené počas rokov 2015 a 2016 v súvislosti s projektom Akčného plánu boja proti erózii daňových základov BEPS a jeho akciami 8-10 Zabezpečenie súladu medzi transferovým oceňovaním a tvorbou hodnoty a s akciou 13 Transferová dokumentácia a CbC Reporting. Okrem spomínaných zmien aktualizované znenie tiež zahŕňa usmernenia v aplikácii tzv. „safe harbors” schválené v roku 2013.

Verzia smernice z roku 2017 aktualizuje znenie smernice z roku 2010. Pôvodné znenie