dnes je 16.7.2024

Input:

Najčastejšie chyby v účtovnej závierke podnikateľov - praktické odporúčania

13.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:05

Kapitoly videa

Webinár popisuje najčastejšie chyby, ktoré sa vyskytujú pri prezentácii účtovnej závierky. Prechádza základnými zákonnými požiadavkami na zostavenie účtovnej závierky a vymenúva významné chyby z praxe. Jednotlivé odporúčania vedú k vernejšiemu a správnejšiemu obrazu spoločnosti v ÚZ a významnému zníženiu rizík a sankcií vyplývajúcich z nesprávnej prezentácie výsledkov spoločnosti.

Lektor

Ing. Roman Juráš, DipIFR

Ing. Roman Juráš, DipIFR

Audítor Roman Juráš pôsobil v rôznych audítorských spoločnostiach aj s medzinárodným charakterom, pričom od roku 2012 je registrovaný ako Certifikovaný štatutárny audítor v Slovenskej komore audítorov. Počas svojej praxe získal bohaté skúsenosti v oblasti finančného auditu a poradenstva v rôznych oblastiach priemyslu a služieb. Okrem toho pôsobil aj ako interný audítor v jednej z najväčších spoločností energetického priemyslu na Slovensku.

V súčasnosti zastáva pozíciu vedúceho oddelenia auditu v skupine BPS Group venujúcej sa auditu, daňovému poradenstvu a účtovníctvu a iným korporátnym službám. Vo svojej oblasti sa venuje aj publikačnej činnosti a školeniam v oblasti účtovníctva a audítorstva.