dnes je 11.8.2022

Input:

Metódy vychádzajúce z porovnávania ceny

17.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2 Metódy vychádzajúce z porovnávania ceny

Ing. Alena Zábojová

Tradičné transakčné metódy vychádzajú z porovnávania ceny produktov alebo služieb, ktoré sú predmetom kontrolovanej transakcie medzi závislými osobami. Ide o metódu nezávislej trhovej ceny, metódu následného predaja a metódu zvýšených nákladov.

Metóda nezávislej trhovej ceny (§ 18 ods. 2 ZDP) vychádza z porovnávania ceny produktu alebo služby dohodnutou medzi závislými osobami s cenou porovnateľného produktu alebo služby dohodnutou medzi nezávislými osobami. Ak je medzi porovnávanými cenami rozdiel, upraví sa závislá cena tým spôsobom, že sa nahradí nezávislou cenou, ktorú by použili nezávislé osoby v porovnateľných transakciách za porovnateľných podmienok. Použitie tejto metódy si vyžaduje vysoký stupeň porovnateľnosti – pre aplikáciu metódy je nevyhnutná produktová zhoda v posudzovanom tovare alebo službe, pričom následne sa