dnes je 23.5.2022

Input:

Metódy transferového oceňovania

17.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1 Metódy transferového oceňovania

Ing. Alena Zábojová

Na zistenie rozdielu podľa § 17 ods. 5 ZDP sa používajú metódy uvedené v § 18 ods. 2 alebo 3 ZDP, alebo ich vzájomná kombinácia, alebo iné metódy, ktorých použitie je v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Ustanovenie § 18 ods. 2 ZDP vymedzuje metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania ceny a ktoré nazývame aj tradičné transakčné metódy. K tradičným transakčným metódam patrí:

  • metóda nezávislej trhovej ceny

  • metóda následného predaja

  • metóda zvýšených nákladov

V ustanovení § 18 ods. 3 ZDP sú uvedené metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania zisku, sú to transakčné ziskové metódy. Transakčnými ziskovými metódami sú:

  • metóda delenia zisku

  • metóda čistého obchodného rozpätia.

Okrem toho, že tieto metódy sú popísané v ZDP, obsahovú náplň a použitie metód transferového oceňovania upravuje aj Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti