dnes je 26.1.2021

Input:

Metóda nezávislej trhovej ceny (v podmienkach vykonávania rôznych funkcií)

16.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.112 Metóda nezávislej trhovej ceny (v podmienkach vykonávania rôznych funkcií)

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Materská spoločnosť nakupuje tovar zo zahraničia a predáva ho nezávislým osobám na Slovensku, ako aj dcérskej spoločnosti v Maďarsku. Pri vykonaní funkčnej analýzy vo vzťahu k dcérskej spoločnosti sa preukázalo, že materská spoločnosť preberá za dcérsku spoločnosť všetky riziká (prepravné, trhové, riziko nepredajných zásob, záručné riziko, riziko zodpovednosti za tovar, kreditné a kurzové riziko). Materská spoločnosť tiež vykonáva nasledovné funkcie vo vzťahu k dcérskej spoločnosti: skladovanie zásob tovaru a logistika, marketing a reklamná činnosť, distribučná funkcia vrátane riadenia zásob, lokálne administratívne a podporné funkcie, operatívne plánovanie dodávok tovaru, financovanie, reklamácie, vlastníctvo aktív/nehmotného majetku.


Vzhľadom na to, že tu existuje interná porovnateľná nekontrolovaná transakcia, možno cenu nezávislej transakcie automaticky aplikovať aj na závislé transakcie?

Odpoveď:

Metóda nezávislej trhovej ceny je definovaná v § 18 ods. 2 písm. a) ZDP zákona o dani z príjmov. Taktiež môžeme vychádzať aj z ustanovení smernice OECD (kapitola II – Tradičné transakčné metódy).

Metóda nezávislej trhovej ceny vychádza z porovnávania ceny produktu alebo služby dohodnutou medzi závislými osobami s cenou porovnateľného produktu alebo služby dohodnutou medzi nezávislými osobami.

Použitie tejto metódy si vyžaduje vysoký stupeň porovnateľnosti – pre aplikáciu metódy je nevyhnutná produktová zhoda v posudzovanom tovare alebo službe, pričom následne sa pomocou analýzy porovnateľnosti skúma porovnateľnosť zmluvných podmienok, trhového a ekonomického prostredia v kontrolovanej a nekontrolovanej transakcii.

Podľa smernice OECD je nekontrolovaná transakcia porovnateľná s kontrolovanou transakciou, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

1/ neexistuje žiadny rozdiel