dnes je 22.2.2024

Input:

Komentár k ZDP § 52zi - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.8 Komentár k ZDP § 52zi – Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017

Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál


§ 52zi

(1) Ustanovenie § 15 písm. b) prvého bodu v znení účinnom od 1. januára 2017 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2017.

(2) Ustanovenie § 17 ods. 5, 6 a 19 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2017 sa prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2016.

(3) Ustanovenie § 18a ods. 1 a 2 v znení účinnom od 1. januára 2017 sa prvýkrát použije pri spísaní zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručení oznámenia o daňovej kontrole, doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie po 31. decembri 2016.

(4) Pri ukladaní pokuty sa postupuje podľa § 18a ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2017, ak k vyrubeniu dane alebo rozdielu