dnes je 2.12.2023

Input:

Komentár k ZDP § 52zb Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2014

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.1 Komentár k ZDP § 52zb Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2014

Ing. Ján Mintál


Ak Slovenská republika uzatvorí medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2014, príslušný štát bude doplnený do zoznamu podľa § 2 písm. x) bez ohľadu na skutočnosť, že medzinárodná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodná zmluva o výmene informácií týkajúcich sa daní nadobudne účinnosť po 31. decembri 2014.