dnes je 15.7.2024

Input:

Komentár k ZDP § 49 Lehoty na podávanie daňového priznania, prehľadu a hlásenia

2.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.19 Komentár k ZDP § 49 Lehoty na podávanie daňového priznania, prehľadu a hlásenia

Ing. Beáta Buláková, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál

§ 49


(1) Daňové priznanie (§ 32 a 41), prehľad [ § 39 ods. 9 písm. a) ] alebo hlásenie [ § 39 ods. 9 písm. b) ] podáva daňovník správcovi dane. Prílohou daňového priznania sú aj doklady uvedené v príslušnom tlačive daňového priznania.

(2) Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia a hlásenie sa podáva do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak; prehľad sa podáva do konca kalendárneho mesiaca, za predchádzajúci kalendárny mesiac. V lehote na podanie daňového priznania alebo hlásenia je povinný platiteľ dane, daňovník, dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu122aa) daň aj zaplatiť.