dnes je 22.2.2024

Input:

Komentár k ZDP § 28 Zrýchlené odpisovanie hmotného majetku

31.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.20 Komentár k ZDP § 28 Zrýchlené odpisovanie hmotného majetku

Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál


§ 28

(1) Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa odpisovým skupinám 2 a 3 priraďujú tieto koeficienty pre zrýchlené odpisovanie:

Odpisová skupina  v prvom roku odpisovania  v ďalších rokoch odpisovania  pre zvýšenú zostatkovú cenu  
2  6  7  6  
3  8  9  8  

(2) Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa určia odpisy z hmotného majetku takto:

a) v prvom roku odpisovania hmotného majetku len pomerná časť z ročného odpisu určeného ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platného v prvom roku odpisovania v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia,

b) v ďalších rokoch odpisovania hmotného majetku ako podiel dvojnásobku jeho