dnes je 11.8.2022

Input:

Dokumentácia k transferovému oceňovaniu

17.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1 Dokumentácia k transferovému oceňovaniu

Ing. Alena Zábojová

Dokumentácia je zostavovaná za účelom zdokumentovania procesov ocenenia vzájomných kontrolovaných transakcií závislých osôb vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery a iných skutočností, ktoré majú na oceňovanie týchto transakcií vplyv. Dokumentácia predstavuje súbor informácií, údajov a skutočností, ktoré preukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby cien daňovníka v kontrolovaných transakciách. Dokumentácia sa zostavuje vždy za konkrétne zdaňovacie obdobie.

Obsah dokumentácie závisí od okolností a podmienok jednotlivých kontrolovaných transakcií daňovníka, ako aj od použitej metódy ocenenia. Podľa rozsahu sa dokumentácia člení na:

  1. Úplná dokumentácia
  2. Základná dokumentácia
  3. Skrátená dokumentácia
  4. V niektorých prípadoch je dokumentačná povinnosť splnená podaním riadne vyplneného daňového priznania k dani z príjmov

Povinnosť viesť