dnes je 11.8.2022

Input:

Analýza funkcií a rizík pri posudzovaní závislých transakcií

17.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3 Analýza funkcií a rizík pri posudzovaní závislých transakcií

Ing. Alena Zábojová

Funkčná analýza je súčasťou analýzy porovnateľnosti. Je to metóda zisťovania a organizovania informácií o vykonávanej činnosti o jej funkciách a rizikách s cieľom identifikovať, ako sú tieto rozdelené medzi spoločnosťami, ktoré sú účastníkmi kontrolovanej transakcie. Zjednodušene povedané funkčná analýza predstavuje zisťovanie, kto čo robí, kedy, kde, prečo a ako. Vykonať úplnú funkčnú analýzu si vyžaduje zozbieranie informácií z rôznych zdrojov. Funkčná analýza identifikuje ekonomicky významné činnosti a zodpovednosť, resp. riziko znášané zúčastnenými stranami. Napr. chránená obchodná značka, know-how, reklama, odbytové činnosti sú sústredené v materskej spoločnosti a dcérska spoločnosť vykonáva len výslednú montáž výrobkov. V tomto prípade dcérska spoločnosť plní funkciu zmluvného