dnes je 7.6.2020

Input:

Zjednodušenie podmienok na oslobodenie nepeňažných plnení na vzdelávanie zamestnancov

5.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.19 Zjednodušenie podmienok na oslobodenie nepeňažných plnení na vzdelávanie zamestnancov

Ing. Peter Horniaček

Národná rada SR na svojom rokovaní dňa 18.6.2019 schválila v prvom čítaní a posunula na ďalšie rokovanie návrh novely zákona o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií SR. Predpokladaná účinnosť novely zákona o dani z príjmov je postupná v závislosti od opatrenia, a to od roku 2020, 2021 alebo 2022. Jednou zo zmien ktorá by mohla byť pozitívne vnímaná zamestnancami aj zamestnávateľmi, je návrh na zjednodušenie posudzovania výdavkov zamestnávateľa na vzdelávanie zamestnancov.

Navrhuje sa spresnenie a rozšírenie oslobodenia „benefitov” poskytnutých zamestnávateľom a to formou ním zabezpečeného vzdelávania, ktoré je zadefinované napríklad v ustanoveniach Zákonníka práce, zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, a aj v zákone o štátnej službe, pričom ide tak o prehlbovanie kvalifikácie, rekvalifikáciu ako aj zvyšovania kvalifikácie.

Od dane z príjmov je však oslobodený výlučne nepeňažný príjem zamestnanca od zamestnávateľa vo forme zabezpečenia a poskytovania vzdelávania vtedy, ak sú tieto vzdelávacie aktivity predpokladom pre vykonávanie podnikateľskej činnosti zamestnávateľa. Ak ide o aktivity v rámci celoživotného vzdelávania hradené zamestnávateľom, ktoré nesúvisia s podnikateľskou činnosťou zamestnávateľa, nebude sa jednať o príjem oslobodený od dane zo závislej činnosti na strane zamestnanca a na strane zamestnávateľa nepôjde o daňovo uznaný výdavok. V nadväznosti na ustanovenia ZP a iné osobitné predpisy