dnes je 3.10.2022

Input:

Zdaňovanie cezhraničných zamestnancov

30.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.104 Zdaňovanie cezhraničných zamestnancov

Ing. Alena Zábojová


Zadanie:

Zamestnanci maďarskej spoločnosti, žijúci na území Slovenskej republiky (rezidenti SR), po uzatvorení hraníc zostali so súhlasom zamestnávateľa vykonávať svoje pracovné aktivity z tzv. „home office“ v mieste svojho bydliska na Slovensku.

Vznikajú otázky, kde má byť príjem vyplácaný maďarskou spoločnosťou zdaňovaný, či v Maďarsku alebo na Slovensku.

Odpoveď:

Pokiaľ ide o príjem zo závislej činnosti cezhraničných pracovníkov (zamestnancov) vo všeobecnosti sa naďalej uplatňuje pravidlo uvedené v článku 15 zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia - platy, mzdy a iné podobné odmeny sú zdaniteľné v štáte, v ktorom sa zamestnanie fyzicky vykonáva.

Uvedené neplatí a príjem zo závislej činnosti cezhraničných pracovníkov (zamestnancov) je zdaniteľný v štáte rezidencie cezhraničného pracovníka (zamestnanca), len ak sú splnené súčasne