dnes je 28.5.2020

Input:

Zavedenie možnosti elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom

12.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.21 Zavedenie možnosti elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom

Ing. Peter Horniaček

Národná rada SR na svojom rokovaní dňa 18.6.2019 schválila v prvom čítaní a posunula na ďalšie rokovanie návrh novely zákona o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií SR. Predpokladaná účinnosť novely zákona o dani z príjmov je postupná v závislosti od opatrenia, a to od roku 2020, 2021 alebo 2022. Významným zjednodušením predovšetkým administratívnej náročnosti je zavedenie možnosti elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Navrhuje sa umožniť z dôvodu zníženia administratívnej záťaže:

• zamestnancovi nahlasovať zmenu podmienok, ktoré majú vplyv na uplatňovanie nároku na daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka okrem listinnej aj elektronickou formou a to po vzájomnej dohode so zamestnávateľom. Zamestnávateľ môže prijať interné opatrenia, že pri výplate bude zamestnanca na to nejakým spôsobom upozorňovať (napr. uvedie text vo výplatnej páske,