dnes je 23.9.2023

Input:

Vzor skrátenej transferovej dokumentácie za rok 2020 - príklad

5.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4 Vzor skrátenej transferovej dokumentácie za rok 2020 – príklad

Ing. Alena Zábojová


Zadanie príkladu:

V bodoch 1 až 3 sú uvedené len modifikované vzorové informácie, ktoré slúžia ako východisko pre spracovanie vzoru skrátenej dokumentácie fiktívneho daňovníka. Uvedené informácie slúžia na to, aby fiktívny daňovník mohol vypracovať skrátenú dokumentáciu vo forme tlačiva, ktoré je prílohou k Usmerneniu č. MF/019153/2018-724.

1. Základné informácie o daňovníkovi, ktorý vedie transferovú dokumentáciu

Obchodné meno: ASTRA, s. r. o.

Sídlo: Perníková 14, 850 62 Bratislava

IČO: 53 828 302

DIČ: 110 140 1818

Zápis: OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 89635/B

Štatutárny orgán: Ing. Fedor Hruška, Ing. Vilma Hrušková

Predmet činnosti:

  • prenájom hnuteľných vecí (NACE 77390)

  • kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti