dnes je 16.7.2024

Input:

Vzor skrátenej transferovej dokumentácie - príklad

31.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2 Vzor skrátenej transferovej dokumentácie - príklad

Ing. Alena Zábojová


Stiahnuť vzor

(Uvedený vzor skrátenej transferovej dokumentácie vo forme prílohy k usmerneniu MF SR č. MF/019153/2018-724 je použiteľný počnúc zdaňovacím obdobím 2018. Jeho použiteľnosť je aj pre zdaňovacie obdobie 2019, 2020, 2021 ako aj 2022).

Zadanie príkladu:

V bodoch 1 až 5 sú uvedené len modifikované vzorové informácie, ktoré slúžia ako východisko pre spracovanie vzoru skrátenej dokumentácie fiktívneho daňovníka. Uvedené informácie slúžia na to, aby fiktívny daňovník mohol vypracovať skrátenú dokumentáciu vo forme tlačiva, ktoré je prílohou k usmerneniu č. MF/019153/2018-724. Skrátenú transferovú dokumentáciu vo forme tlačiva je možné pripraviť už aj za zdaňovacie obdobie roku 2018. Naopak, ak daňovník už má spracovanú transferovú dokumentáciu za rok 2018 podľa starého usmernenia MF SR z roku 2016,