dnes je 16.7.2024

Input:

Vypracovaná dokumentácia o metóde transferového oceňovania - fyzická osoba podnikateľ zapísaná v obchodnom registri

12.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2.1 Vypracovaná dokumentácia o metóde transferového oceňovania – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v obchodnom registri

Ing. Alena Zábojová


Stiahnuť dokument

Podporné informácie pre účely spracovania dokumentácia o metóde transferového oceňovania – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v obchodnom registri

Obsah transferovej dokumentácie o použitej metóde stanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky osobitným predpisom, ktorým je usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020061/2022-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 17 ods.7 a § 18 ods. 1 ZDP (ďalej len usmernenie MF SR). V zmysle tohto predpisu vedú daňovníci skrátenú transferovú dokumentáciu, základnú transferovú dokumentáciu alebo úplnú transferovú dokumentáciu.

Dokumentácia sa pripravuje v rozsahu: úplná, základná, skrátená