dnes je 7.12.2021

Input:

Vplyv vládnej pomoci na závislé transakcie (podľa pokynu OECD k vplyvom pandémie COVID-19 na transferové ceny)

24.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.149 Vplyv vládnej pomoci na závislé transakcie (podľa pokynu OECD k vplyvom pandémie COVID-19 na transferové ceny)

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Potenciálny účinok prijatia vládnej pomoci na ocenenie závislej transakcie bude závisieť na ekonomicky relevantných okolnostiach transakcie nasledujúcich po presnom vymedzení závislej transakcie a po vykonaní porovnávacej analýzy. Preto by bolo v rozpore s princípom použitia cien, ktoré sa používajú medzi nezávislými subjektami v porovnateľných transakciách predpokladať, že samotné prijatie vládnej pomoci by ovplyvnilo cenu presne vymedzenej závislej transakcie, bez vykonania starostlivej porovnávacej analýzy (vrátane analýzy toho, ako by prijatie vládnej pomoci ovplyvnilo cenu nezávislých transakcií, ak vôbec, a vyhliadky obidvoch strán transakcie).


Ako ovplyvní prijatie