dnes je 16.7.2024

Input:

Transferové oceňovanie v roku 2021

28.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1 Transferové oceňovanie v roku 2021

Ing. Tomáš Janoušek

Správna dokumentácia o transferovom oceňovaní preukazuje správcovi dane súlad princípu nezávislého vzťahu a transferových cien realizovaných medzi závislými osobami.

Nové predpisy a regulácie v oblasti transferového oceňovania pomerne zásadným spôsobom sprísňujú požiadavky kladené na dokumentáciu o transferovom oceňovaní. To vedie k zvýšenému rozsahu a náročnosti daňových kontrol a riešenia sporov. V spojení s čoraz častejším upriamovaním pozornosti finančnej správy na oblasť transferových cien a dodržiavania princípu nezávislého vzťahu medzi závislými osobami, sa tak transferové oceňovanie dostáva do popredia skupín spriaznených spoločností, núti ich prehodnocovať ceny a ziskovosti s cieľom minimalizácie daňového rizika a súvisiacich pokút.

Medzinárodná a národná legislatívna úprava

Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné