dnes je 23.9.2023

Input:

Transferové oceňovanie v roku 2021

17.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:39

Kapitoly videa

Transferové oceňovanie v roku 2021, prierez legislatívou, identifikácia závislých osôb, metódy transferového oceňovania, úpravy základu dane súvisiace s transferovým oceňovaním, Smernica OECD a jej význam, Usmernenie k príprave transferovej dokumentácie, daňová kontrola v súvislosti s transferovým oceňovaním, uchovávanie transferovej dokumentácie, pokuty za neplnenie zákonom stanovených povinností, vypĺňanie tlačiva daňového priznania v súvislosti s transferovým oceňovaním.                   

Obsah:

 1. Ako je to s transferovým oceňovaním v roku 2021
 2. Aký je legislatívny rámec transferového oceňovania na Slovensku
 3. Ako je transferové oceňovanie upravené v nadnárodnej legislatíve
 4. Koho sa týka transferové oceňovanie (závislé osoby)
 5. Definovanie metód transferového oceňovania
 6. Primárna a sekundárna úprava základu dane
 7. Čo musíme brať do úvahy pri transferovom oceňovaní
 8. Smernica OECD
 9. Transferová dokumentácia
 10. Daňová kontrola transferového oceňovania
 11. Doba uchovávania transferovej dokumentácie
 12. Pokuty za nesplnenie si povinnosti pri transferovom oceňovaní
 13. Transferové oceňovanie a vypĺňanie priznania k dani z príjmov PO

Lektor

Ing. Alena Zábojová

Ing. Alena Zábojová

Pôsobila vo viacerých medzinárodných spoločnostiach, kde sa venovala auditu , daniam, transferovému oceňovaniu. Je členom Slovenskej komory audítorov a členom Slovenskej komory daňových poradcov. V SKDP pracovala ako členka Prezídia SKDP a zastupovala SKDP v CFE (Confederation Fiscale Europeenne). V súčasnosti sa venuje auditu aj daňovému poradenstvu.