dnes je 2.12.2023

Input:

Transferové oceňovanie v roku 2020

27.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:37

Kapitoly videa

Ing. Tomáš Janoušek, partner poradenskej skupiny XTEND, daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov, pripravil v spolupráci s vydavateľstvom Verlag Dashofer krátky prehľad venujúci sa transferovému oceňovaniu v roku 2020. Lektor Vás prevedie najdôležitejšími prameňmi upravujúcimi tvorbu transferových cien a priblíži metódy OECD a ich aplikačnú prax. Videoseminár je zameraný na obsah dokumentácie o transferovom oceňovaní, s upozornením na najdôležitejšiu časť dokumentácie o transferovom oceňovaní – analýzu funkcií, rizík a aktív a porovnávaciu analýzu. Lektor na záver videoseminára upozorňuje na najčastejšie chyby v prípade daňovej kontroly zameranej na oblasť transferového oceňovania.

Obsah:

  • národná a tuzemská legislatívna úprava
  • metódy podľa OECD
  • Usmernenie Ministerstva financií SR č. MF/019153/2018-724 (pre zdaňovacie obd. 2018 a nasl.)
  • dokumentácia o transferovom oceňovaní
  • daňová kontrola v oblasti transfer pricingu

Lektor

Ing. Tomáš Janoušek

Ing. Tomáš Janoušek

Je daňovým poradcom a členom Slovenskej komory daňových poradcov. Je partnerom poradenskej spoločnosti XTEND, pričom sa venuje transferovému oceňovaniu (transferová dokumentácia vrátane stratégie, a to v súlade s legislatívou a smernicou OECD o transferovom oceňovaní), medzinárodnému zdaňovaniu (inovatívne a efektívne holdingové štruktúry so zameraním na medzinárodné daňové plánovanie, daňové stratégie, príprava daňových analýz a stanovísk) a korporátnym daniam."