dnes je 11.8.2022

Input:

Transferové oceňovanie a poskytovanie vnútroskupinových pôžičiek

17.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.8 Transferové oceňovanie a poskytovanie vnútroskupinových pôžičiek

Ing. Alena Zábojová

V praxi často bývajú poskytované pôžičky medzi materskými a dcérskymi alebo sesterskými spoločnosťami. Tieto vnútroskupinové vzťahy môžu byť tak cezhraničné ako aj domáce.

Vzhľadom na to, že sa jedná o závislé osoby, pri stanovení výšky úroku táto musí byť stanovená na úrovni transferovej ceny (trhovej úrokovej sadzby) t.j. takej aká by sa za porovnateľných podmienok dohodla aj medzi nezávislými osobami.

Zároveň platí, že súčasťou základu dane závislej osoby podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov je aj rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky v kontrolovanej transakcii líšia od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách, pričom tento rozdiel znižuje základ dane alebo zvyšuje daňovú stratu. Uvedenú úpravu základu dane je